بیانیه پیکان در خصوص حکم رحمتی: امیدواریم رفت و آمد معاون حقوقی استقلال در این رأی تاثیر نداشته باشد