سروش رفیعی: رحمتی باعث شکست ما شد/ مصدومیتم نگران کننده نیست