نشست اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی دربندر امام برگزار شد

خورنا: نخستین نشست مشترک اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی با مراکز آموزشی استان خوزستان درسال۱۳۹۱ روز شنبه به منظور رفع مشکلات و هماهنگی در زمینه آموزش فراگیران متقاضیان رشته های دریایی در بخش عرشه و موتور برگزار شد.
به گزارش ایرنا ، ‘جهانگیر نجاتی’ معاون طرح وتوسعه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان در این ارتباط گفت: این نشست به منظور بررسی دستورالعمل جدید نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز آموزشی، وضعیت اطلاع رسانی به متقاضیان دریانوردی ، بررسی فرم درخواست آزمون ، آخرین تغییرات تقویم آزمون های تمدیدی ، نحوه برگزاری دوره های ایمنی چهارگانه و غیبتهای مجاز و بررسی مسایل متفرقه دیگر با حضور رییس اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ومدیران مراکز آموزشی برگزار شد.
در این نشست مدیران و اعضای حاضر دیدگاه ها ونقطه نظرات خود را در مورد موضوع های مطرح شده عنوان نموده که منجر به تصویب ۱۲ طرح شد.