سفیر تاجیکستان در ایران: سفر روحانی به دوشنبه زمینه‌ همکاری‌های دوجانبه را فراهم می‌کند

گسترش همکاری اقتصادی از مسائلی است که در اجلاس شانگهای بررسی خواهد شد/ سفر روحانی به تاجیکستان می‌تواند زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه را فراهم کند