ترکان و وزیر آموزش و پرورش تفاهم همکاری امضا کردند

اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردند که بر اساس آن، موضوع آموزش و پرورش در اولویت عملکرد مناطق آزاد قرار می‌گیرد.