تیم فوتبال ساحلی جهان نژادیان آبادان بر کشت و صنعت اصفهان غلبه کرد

آبادان – ایرنا – دیدار حساس و سرنوشت ساز تیم های فوتبال ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان و کشت و صنعت اصفهان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی با پیروی نماینده آبادان به پایان رسید.