اسکوچیچ: نتیجه مایوس کننده‌ای بود/ بازیکنانم پیکان را دست‌کم گرفته بودند