گل محمدی: مسئولیت شکست برعهده می‌گیرم/ سایپا بیشتر از سه،چهار موقعیت نداشت