امام جمعه اندیمشک: واکنش رییس جمهوری در قبال تحریم های اخیر قابل تحسین است

دزفول – ایرنا – امام جمعه اندیمشک تحریم اعمال شده علیه ایران را ظالمانه و تجاوز به حقوق ملت ایران دانست و گفت:واکنش رییس جمهوری در قبال تحریم اخیر غرب قابل تحسین است.