تقدیر از مدیریت حکیمانه رهبر انقلاب

نمایندگان ملت در مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از وضعیت فرهنگی کشور از ایستادگی رهبری انقلاب در برابر انحرافات و جریانات التقاطی موجب جلوگیری از پدید آمدن جریانات مخالف نظام شده است تقدیر کردند.