عبدالزهرا: در تخصصی‌ام باشم بیشتر به درد تراکتور می‌خورم/ امیدوارم به پرسپولیس گل بزنم