رئیس و نایب رئیس جدید شورای شهر بندرماهشهر انتخاب شدند

خورنا انتخابات هیات رئیسه شورای شهر بندرماهشهر صبح امروز با حضور همه اعضا برگزار شد.

به گزارش خورنا از بندرماهشهر، سر انجام پس از چند بار تاخیر، انتخابات هیات رئیسه شورای شهر بندرماهشهر صبح امروز با حضور همه اعضا برگزار شد و رئیس جدید شورای شهر انتخاب شد.

در این انتخابات قدرت الله سلطانی به عنوان رئیس و نعمت الله قنواتی به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی بندرماهشهر به مدت یک سال انتخاب شدند.