کسانی که لیست شورای شهر را بسته‌اند باید به مردم توضیح دهند

محمدجواد حق‌شناس، گفت: باید امروز کسانی که لیست اولیه انتخابات شورای شهر را تنظیم کرده و همه کسانی که از برنامه اولیه خود تغییر جهت داده‌اند به مردم صریح و واضح توضیح دهند.