افخم: امیدواریم این اقدام گامی نخست برای تداوم آرامش در این کشور باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تشکیل دولت موقت تایلند، ابراز امیدواری کرد: این اقدام، گامی نخست برای تداوم آرامش در این کشور باشد.