مودم ها و پمپ هایی برای خرابکاری در تاسیسات هسته ای ایران

خبرگزاری آسوشیتد پرس از بازدید خبرنگاران این خبرگزاری از سازمان انرژی هسته ای ایران در تهران و دیدار آنها با اصغر زارعان معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی هسته ای ایران خبر داد.