جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اهواز به حد نصاب نرسید

به گزاش خبرنگار مهر، ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه قرار بود اعضای شورای شهر در جلسه ای، اعضای هیئت رئیسه شورای شهر را برای دومین سال فعالیت این شورا و به مدت یک سال انتخاب کنند.

اغلب اعضای شورای شهر اهواز به همراه فرماندار شهرستان اهواز برای شرکت در این جلسه خود را به ساختمان شورای شهر رساندند ولی ۱۰ نفر از اعضای شواری شهر با عدم حضور خود در این جلسه، آن را از حدنصاب انداختند تا انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر اهواز به روز شنبه هفته آینده موکول شود.

اعضای شورای شهری که در این جلسه حضور یافتند ۴۵ دقیقه انتظار حضور سایر افراد را کشیدند ولی خبری از آنها نشد.

آذر زمانپور، علی ناصری، زیبا صالح پور، سید مهدی آلبوشوکه، هدایت ممبینی، اسکندر زنگنه، محمد جواد رضویان، حسین حیدری، عاشور سواری پور و قربان علی سعادت نیا از اعضای شورای شهر اهواز بودند که در این جلسه حضور نیافتند.