عارف: با حضور مردم در صحنه، انحصارطلبان جایگاهی نخواهند داشت

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برخی وجود فضای نشاط و شاداب را در دانشگاه‌ها بر نمی‌تابند،تاکید کرد:عده‌ای که دانشگاه و دانشجو را نمی‌شناسند می‌خواهند برای دانشگاه تصمیم بگیرند و امید بوجود آمده بین دانشگاهیان را از بین ببرند که باید در مقابل اینگونه تحرکات هوشیار بود و اجازه نداد فضای امنیتی به مراکز آموزش عالی برگردد.