محاکمه مرتضوی به تنهایی کافی نیست

روز گذشته (۱۰ شهریور) دادستان تهران و مدیرعامل جنجالی تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد پای میز بازپرسی حاضر شد و دفاعیه‌ای ۴۰۰ صفحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.