تاثیر تحریم های جدید آمریکا علیه ایران بر مذاکرات هسته ای و مسئله ی داعش/روزهای دشواری در پیش است!

آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. این اقدام که در آستانه مرحله جدید مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران و تلاش برای ائتلاف جهانی علیه داعش صورت گرفت، بسیار غیرسازنده بود.