بازدید جمعی از مسئولین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از یادمان های اندیمشک

خورنا: رئیس هیئت بازرسی از آثار فیزیکی ستاد کل نیروهای مسلح،مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و جمعی از سرداران و مسئولان شهرستان اندیمشک از یادمان های دفاع مقدس اندیمشک بازدید کردند.

در این بازدید معراج شهدای اندیمشک، منطقه راه آهن و بیمارستان شهید کلانتری و سایر مناطق جنگ زده شهرستان اندیمشک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

در ادامه در جلسه ای به همین منظور در محل فرمانداری مسائل مرتبط با دفاع مقدس شهرستان اندیمشک مورد بررسی قرار گرفت.

سردار محمد علی پور مدیر کل حفظ و نشر آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در این جلسه با تاکید بر احیاء یادمان های دفاع مقدس گفت:در دوران دفاع مقدس هر رزمنده ای که وارد خوزستان شده از اندیمشک عبور کرده و همه از شهرستان اندیمشک خاطره دارند.

وی گفت:مقام معظم رهبری روی مسائل مهمی مرتبط با یادمان های دفاع مقدس و نشر ارزش های آن تاکید دارند و در این راستا نیز مسائل شهرستان اندیمشک پیگیری می شود.

امام جمعه اندیمشک هم در سخنانی شهرستان اندیمشک را از جمله شهرهای مقاوم و پراستقامت در دوران دفاع مقدس دانست و افزود:اندیمشک در ۴ آذر ۶۵ مورد هجوم ۵۴ فروند هواپیمای دشمن قرار گرفت و یک ساعت و نیم مقاومت کرد.

نعمت اله خدامی افزود:بیمارستان راه آهن اندیمشک در آن زمان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در عرصه خدمات به مجروحین داشت.

وی خواستار احیا چنین یادمان هایی در شهرستان شد.

حمید رضا گودرزی فرماندار شهرستان اندیمشک هم به بیان برخی خواسته ها و انتظارات مردم شهرستان اندیمشک در مسائل دوران دفاع مقدس پرداخت.