آغاز تمرینات آماده سازی تیم بسکتبال شهرداری دزفول

مهدی چاروسائی – خبرنگار ورزشی خورنا تمرینات آماده سازی تیم بسکتبال شهرداری دزفول آغاز شد.

تیم بسکتبال شهرداری دزفول که پارسال با قهرمانی درلیگ دسته دوم کشور جواز حضور در لیگ دسته اول کشور را بدست آورد این روزها تمرینات آماده سازی خود را در دزفول اغاز کرده است .

به گفته خندان سرمربی تیم بسکتبال شهرداری دزفول تمرینات این تیم از ۲۰ مرداد در دزفول شروع شده است و تا ۱۲شهریور ماه در دسفول ادامه دارد و ۱۲شهریور ماه برای برپایی اردویی تدارکاتی به تهران سفر میکنند تاخود را هر چه بهترآماده حضور در لیگ بکنند.