کلاس ارتقای داوری فوتسال دراهواز پایان یافت

روابط عمومی هیات فوتبال خوزستان اعلام کرد:دراین دوره که به مدرسی ˈعبدالواحد بیت سیاحˈ مدرس کنفدراسیون آسیا و فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد ۲۰ نفر از داوران زن و مرد شرکت داشتند که به صورت عملی و نظری با مسایل داوری آشنا شدند.

درخاتمه این کلاس از شرکت کنندگان آزمون گرفته شد که به قبول شدگان گواهینامه مربوط داده خواهد شد.

۶۳۹ / ۶۴۰

انتهای پیام /*