لیست داروهای ورزشی ممنوعه سال ۲۰۰۱۴

خورنا: لیست داروهای ممنوعه ی سال ۲۰۰۱۴ میلادی توسط فدارسیون جهانی اعلام شد . برای دانلود میتوانید به ادرس زیر مراجعه نمایید  .

http://awn.blogfa.com/