رییس جمهوری از محیط بان خوزستانی تقدیرکرد

به گزارش یکشنبه ایرنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست خوزستان ، در جشنواره شهید رجایی ، رییس جمهوری از شش کارمند نمونه کشوری تجلیل کرد که یکی از این کارمندانˈ هادی جلالیˈ محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و پناهگاه حیات وحش شادگان بود.

ˈهادی جلالی ˈ محیط بان خوزستانی در تیر امسال ،هنگام انجام وظیفه توسط چهار متخلف با اسلحه شکاری هدف قرار گرفت، و از ناحیه هر دو پا به شدت مصدوم شد.

حال عمومی این محیط بان که حدود ۸۰ ساچمه در بدن دارد ، رضایت بخش است.

هادی جلالی نخستین محیط بان کشور است که عنوان کارمند نمونه کشور را دریافت کرد.

۷۱۵۸/۶۴۰

انتهای پیام /*