کرار: قرار نیست در هر بازی ستاره باشم/ به این زودی دست تیمی به ما نمی‌رسد