کریمی: یا خسرو بهترین پاسور می‌شود یا کرار/ قلعه‌نویی اجازه داده نفوذ کنم