دلواپسان سرعت اینترنت، وزیر را استیضاح می کنند!

وزارت ارتباطات در حال گسترش پهناي باند است… ما با جديت جلوي اقدامات اخير وزير ارتباطات را مي گيريم و در صورتي که اشکالات از ناحيه وزارت ارتباطات برطرف نشود قطعا برخوردهاي لازم را خواهيم داشت!