نوبخت: بودجه سال ۹۴ به موقع تقدیم مجلس خواهد شد

سخنگوی دولت با اشاره به اختیارات رئیس جمهور گفت: هیچ تحولی بدون برنامه امکان‌پذیر نیست.