سطح تعامل دولت با مجلس نسبت به ادوار سوم و ششم مجلس هم بیشتر است

معاون پارلمانی رییس جمهور هم‌اندیشی و مشورت مستمر با مجلس شورای اسلامی در راستای خروج از رکود اقتصادی را اولویت دولت یازدهم عنوان کرد.