پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم تهیه شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اعلام اینکه پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در 16 جلد پیوست تهیه شده است، گفت: لایحه بودجه سال 1394 امسال نه تنها در وقت مقرر، بلکه با اصلاحی در نظام بودجه نویسی و پی ریزی آن بر پایه بودجه عملیاتی تقدیم مجلس می شود.