وزیر کشور: دامن زدن به اختلافات مورد رضایت مردم و رهبری نیست

وزیر کشور گفت: در سیاست داخلی باید اتحاد، انسجام و وحدت را سامان دهیم و هر کس در این شرایط اختلافات را دامن بزند مورد رضایت مردم و رهبر معظم انقلاب نخواهد بود.