شوش حدود سه هزار شرکت کننده در کنکور سال جاری داشته است

رضا نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دشمن هميشه سعي دارد عملكرد كارگزاران و مديران نظام جمهوري اسلامي را كم جلوه دهد. هفته دولت فرصت خوبي است تا تلاش ها، عملكرد و فعاليت هاي دولت را به مردم نشان دهيم. اين هفته فرصت خوبي است تا با انتقادات و پيشنهادات مردم خودمان را اصلاح كنيم. خدمت گذاري بدون منت و صادقانه و هميشه در كنار مردم بودن از خصوصيات كارگزاران نظام است كه شهيد رجايي و باهنر اين ويژگي ها را داشتند.

وی افزود: شهرستان شوش با سه هزار و ۸۰۰ كيلومتر مربع و در شمال غربي خوزستان است كه ۱۰۰ كيلومتر با شهرستان اهواز فاصله دارد. اين شهرستان ۲۱۰ هزار نفر جمعيت، حدود ۲۲۰ روستا، سه بخش مركزي و پنج شهرداري است.

فرماندار شوش در ارتباط با وضعيت آموزش و پرورش اين شهرستان گفت: آموزش و پرورش شهرستان شوش با وجود دانش آموزان پويا كه در بخش هاي مختلف رتبه هاي خوبي كسب مي كنند حدود سه هزار شركت كننده در كنكور سال جاري داشته است.

نجاتی اظهار کرد: بين ۲۰ تا ۳۰ عدد از مدارس شوش نياز به تخريب دارند كه به صورت يك مدرسه خوب در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرند تا در بحث ساخت و ساز مدارس و ارتقا سطح علمي دانش آموزان قدم هاي مثبتي برداشته شود.