مردم منتظر گشایش وعده‌های رئیس​جمهور

یک عضو شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح‌طلب گفت: مهمترین و اصلی‌ترین اتکای دولت باید به بدنه‌ی اجتماعی‌اش باشد، مردم منتظر گشایش در وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی هستند و امیدوارند شعارهای رئیس جمهور در فضای آرام و بدون تشنج حاصل از فرافکنی افراطی‌ها محقق شود.