نشست رفع مشکلات بیمه ای کشاورزان اندیمشکی

خورنا : نشست رفع مشکلات بانکی کشاورزان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی اندیمشک در فرمانداری به ریاست معاون فرماندار تشکیل شد.در این نشست امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار بر ضرورت حمایت از کشاورزان برای ادامه کار و انگیزه فعالیت تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور کارشناسان استانی در شهرستان مشکلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد.

در ادامه آفرین سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک هم به بیان مشکلات،مسائل و معضلات این حوزه پرداخت.

در این جلسه مقرر شد برای برنامه بیمه ای ،هماهنگی لازم بین بیمه،کشاورزان و جهاد کشاورزی انجام گیرد.