ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا احمدی نژاد به مجلس نرود

خورنا: در میان دولتی ها هم محمد رضا میرتاج الدینی پرکارترین فردی است که این روزها تلاش می کند تا سوال از رئیس جمهور در نطفه عقیم بماند. شنیده ها همچنین حاکی است که برخی وزرا هم تلاش فراوانی برای مطرح نشدن سوال ازرئیس جمهوری در گفت و گوهای محرمانه خود با نمایندگان مجلس انجام داده اند.

بر اساس آنچه تاکنون از سوی مجلسی ها اعلام شده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تا کمتر از ۴۸ ساعت دیگر باید در مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد.

برخی شنیده ها حاکی از تلاش دولتی ها برای مطرح نشدن طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس حکایت دارد.

در همین راستا شنیده ها از رایزنی های مسئولان دولتی در مجلس به منظور انجام ابستراکسیون در جلسه روز چهارشنبه مجلس حکایت دارد. آنگونه که یکی از نمایندگان امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور گفته است: جمعی از نمایندگان به دنبال این هستند که برای ممانعت از حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سوال کنندگان، جلسه روز چهارشنبه مجلس را از حد نصاب بیندازند و یا به اصطلاح پارلمانی آبستراکسیون کنند.

به گزارش شفاف، در میان دولتی ها هم محمد رضا میرتاج الدینی پرکارترین فردی است که این روزها تلاش می کند تا سوال از رئیس جمهور در نطفه عقیم بماند. شنیده ها همچنین حاکی است که برخی وزرا هم تلاش فراوانی برای مطرح نشدن سوال ازرئیس جمهوری در گفت و گوهای محرمانه خود با نمایندگان مجلس انجام داده اند.