آمنه بهرامی: به سرپرست دادسرای جنایی اعتماد کردم/ از حقم نمی‌گذرم

خورنا: قربانی اسیدپاشی گفت: من به امیرآبادی سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعتماد کرده و نامه‌ای که به من داد را امضا کردم.

آمنه بهرامی قربانی اسیدپاشی درباره مواردی که در جریان اعلام درخواست گرفتن دیه چشمانش مطرح شده گفت: روز گذشته به دادگاه مراجعه کردم.

وی ادامه داد: من در روز اجرای حکم داخل بیمارستان گفتم از قصاص گذشتم اما دیه دستان و چشمانم را به طور کامل می‌خواهم.

قربانی اسیدپاشی گفت: در روی برگه‌ای که من امضا کرده بودم نوشته شده بود “قصاص بی قید و شرط” اما منظور من از قید و شرط دریافت نکردن ۲ میلیون یورو بود و قصاص دستان و چشمانم را می‌خواستم و می‌خواهم.

وی افزود: متأسفانه مسئولان دادسرای امور جنایی تهران از حق من دفاع نکردند و با بی‌توجهی زیر نامه‌ای که من درخواست دریافت قصاص داشتم را به امضای مجید نرساندند.

آمنه تصریح کرد: امیرآبادی چند روز قبل در تماس با من، خواست تا به دادسرای جنایی بروم و در مورد بخشی از پرونده با یکدیگر صحبت کنیم.

وی ادامه داد: با حضور در دادسرای امور جنایی، امیرآبادی عنوان کرد آمنه تو شبیه دختر من هستی، من اشتباه کردم. نمی‌دانم چرا در روز اجرای حکم زمانی که گفتی دیه چشمانت را می‌خواهی یادم نبود که به تو بگویم این دیه به تو تعلق نمی‌گیرد.

بهرامی گفت: مسئول دادسرای امور جنایی تهران از من خواست تا برای آنکه پرونده دچار مشکلی نشود نامه دیگری را امضا کنم و به این ترتیب از دیه چشمانم بگذرم؛ من هم به امیر آبادی اطمینان کردم و نامه را امضا کردم.

قربانی اسیدپاشی گفت: ما منتظر زمانی بودیم که از سوی دادگاه نامه‌ای به ما ارسال شود تا بتوانیم پس از آن اعتراض کنیم اما متوجه شدیم یکی از روزنامه‌ها مدعی است که نمی‌توانم از دیه چشمانم استفاده کنم.

وی گفت: روز گذشته به دادگاه رفتم و با عزیز محمدی قاضی پرونده دیدار کردم که وی عنوان کرد کاش نامه را امضا نمی‌کردی و ای کاش اعتراض می‌کردی.

آمنه خاطر نشان کرد: من به طور قطع از حقم نخواهم گذشت و باید مجید متهم پرونده، دیه کامل من را بدهد.