ارائه خدمات درمانی به ۴۷ هزار ماهشهری

به گزارش خورنا به نقل از فارس، امین نیکزاد اظهار داشت: بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در حال حاضر ۴۷ هزار نفر را زیرپوشش خود دارد.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد در حال حاضر ۱۰ هزار نفر بازنشسته صنعت نفت و پتروشیمی هستند که از خدمات درمانی استفاده می‌کنند.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر، افزود: از سال ۸۴ تاکنون نیز به افراد بومی غیرشاغل در صنعت نفت و پتروشیمی خدمات درمانی ارائه می‌کنیم.
وی در خصوص امکانات و تجهیزات بیمارستانی، ادامه داد: تخت‌های بیمارستانی در حال حاضر در بیمارستان صنایع پتروشیمی ۲۰۰ تخت‌خواب است.
نیکزاد تصریح کرد: در حال حاضر به‌دلیل نبود نیاز نیمی از تخت‌های این بیمارستان غیرفعال هستند این در حالی است که در صورت نیاز ظرفیت فعال‌سازی تمام تخت‌ها وجود دارد.
وی در ادامه گفت: بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر با اداره یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی، سه درمانگاه خانواده، سه مرکز طب صنعتی و هفت مرکز اورژانس صنعتی به فعالیت مشغول است و تلاش  می‌کند تا حدّ ممکن، نیازهای سلامت کارکنان صنایع پتروشیمی و مردم منطقه را برطرف کند.
رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر اضافه کرد: در حال حاضر کادر تخصصی و فوق‌تخصصی منطقه تکمیل شده و این اقدامات تاحدودی نیاز به اعزام به مرکز استان و تهران را کاهش داده است.
وی اظهار داشت:‌ مشکل بهداشت و درمان ماهشهر تجهیزات مناسب پزشکی نیست بلکه حفظ پزشکان متخصص در منطقه است که باید راه‌کار جدی ارائه شود.
نیکزاد خاطرنشان کرد: تنها تجهیزات پزشکی نمی‌تواند مشکلات فراروی شهروندان در زمینه بهداشت و درمان را برطرف کند بلکه باید در کنار تجهیزات پزشکی مناسب، پزشکان متخصص و زبده نیز فعال باشند.
وی افزود: حضور پزشکان متخصص در منطقه نیازمند تأمین شرایط رفاهی مطلوب برای این قشر است که علاوه بر صرف هزینه‌های هنگفت کار دشواری است.