دوره آموزش عمومی امداد و کمکهای اولیه هندیجان برگزارشد

خورنا وهاب شیرعلی: دوره آموزش عمومی امداد وکمکهای اولیه هندیجان با حضور اعضاء خواهر این شهرستان برگزار شد.

عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان گفت : در اجرای وظایف و اهداف جمعیت هلال احمر در پیشگیری و آمادگی مقابله با سوانح و تقویت مهارتهای اعضا به منظور شرکت در فعالیت های امدادی و عام المنفعه، دوره آموزش عمومی امداد و کمک های اولیه به مدت ۳۵ ساعت ویژه اعضای خواهران این جمعیت برگزار کرد.

در این دوره اعضا با ارزیابی اولیه ، احیای قلبی ریوی ، شکستگی ها ، نحوه برخورد با مصدوم و حمایت روانی در سوانح و تجهیزات امدادی آشنا شدند.