برگزاری کارگاه آموزشی استرس شغلی در اندیمشک

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل کارشناس بهداشت حرفه ای و بهداشت یاران کارخانه جات و شرکتها اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استرس شغلی نمود .

دراین دوره آموزشی خانم صالحفر مسئول بهداشت حرفه ای و خانم طافی کارشناس بهداشت حرفه ای آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائه داد.لازم به ذکر است که این دوره اموزشی بمدت ۱ روز درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک برگزار گردید.