اوضاع مالی شهرداری اهواز چگونه بهتر می شود؟

خورنا: عضو کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز گفت: بیشترین درآمد شهرداری عمدتا از طریق دریافت عوارض است در حالی که باید به دنبال درآمدهای پایدار برای امور خود باشد.

جمشید سلحشور اظهار کرد: امسال با توجه به برآوردها، بودجه شهرداری اهواز حدود یک هزار میلیارد تومان بسته شد که سهم امور عمرانی، ۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در صورت تحقق این بودجه، شاهد پیشرفت پروژه های عمرانی خواهیم بود.

وی ادامه داد: هم اکنون پروژه های خوبی در سطح شهر در حال انجام یا در آستانه کلنگ زنی هستند که از آن جمله پروژه هایی هستند که در حل گره های ترافیکی شهر کمک خواهند کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز درباره اعتبارات تملک دارایی شهرداری بیان کرد: اعتبارات تملک دارایی اعتباراتی نیست که به صورت یک کار مدون تعریف شده باشد و به پروژه هایی تعلق می گیرد که از سوی دولت حمایت می شوند و این امر از دیرباز انجام می شده است. استانداری به برخی پروژه ها را با تخصیص اعتبارات تملک دارایی کمک می کرد ولی در برخی سالها این امر صورت نگرفت و شهرداری هیچ تملکی دریافت نکرد که نمونه آن سال ۹۲ بوده است. ولی در سال مالی ۹۳ امید داریم که در قالب این اعتبارات شهرداری مورد حمایت قرار بگیرد.

سلحشور اظهار کرد: گرچه میزان اعتبارات تملک دارایی ناچیز است ولی مساله این است که در کلانشهری مانند اهواز با توجه به داشتن مناطق حاشیه ای و محروم و این که این مناطق عوارض پرداخت نمی کنند، اگر دولت کمک کند قاعدتا می توان خدمات بیشتری را به مناطق محروم و کم برخوردار ارایه کرد.

وی افزود: هر چند شهرداری باید خودکفا باشد و در وهله اول به درآمدهای خود متکی باشد اما این اعتبارات کمکی بزرگی در برخی از پروژه ها از جمله کمربند سبز اهواز که تکمیل آن از توان مالی شهرداری خارج است، خواهد بود یا می تواند کمک مکملی برای مناطق محروم باشد.