مسئولان استانی فرصت های توسعه ی خوزستان را نادیه نگیرند

چرا مسئولان پیگیر بندر خشک اندیمشک نیستند؟

خورنا : خدایی معاون فنی و زیر بنایی راه آهن ایران بیان کرد: « در صورتی که مسئولان شهرستان اندیمشک همکاری لازم را داشته باشند این اداره آماده همکاری کامل برای راه اندازی بندر خشک را در شهرستان اندیمشک دارد. »

در صورتی که بندر خشک در اندیمشک راه اندازی شود می تواند نقش اساسی در حل مشکل اشتغال جوانان جویای کار داشته باشد.

از دیگر مزایای راه اندازی این بندر خشک می توان به کاهش بار ترافیکی ، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده ای را نام برد

اما مهمترین مزیت راه اندازی این بندر را می توان به احداث بارانداز در شهرستان اندیمشک نام برد که این بارانداز نیز می تواند نقش اساسی در کاهش بیکاری منطقه داشته باشد که البته با راه اندازی نمایندگی گمرک در شهرستان نیز احداث می شود ولی این مهم با پیگیری جدی مسئولین اندیمشک امکان پذیر می باشد.؟

اما سوال اساسی از نمانیده محترم اندیمشک می در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان این است که چرا در ارتباط با این پیشنهاد تا کنون هیچگونه اقدام عملی انجام نداده اند و با اینگونه ندانم کاری ها فرصت را به شهرستان های دیگر می دهند!!؟

چرا وقتی می توان با اندک پیگیری و جدیتی در کار! خوشحالی را به خانه و کاشانه دهها جوان جویای کار اعطا نمود مسئولین امر چنین فرصت طلایی را به راحتی (آب خوردن!) از دست می دهند؟!
ایا مسئولین استانی از نقشی که بندر خشک اندیمشک به عنوان شمالی ترین شهر استان خوزستان و دروزاره ی طلایی این استان زر خیز میتواند در رشد و توسعه ی تمام خوزستان داشته باشد و چهره ی شمالی این استان را دگرگون نماید و در افزایش ارز اوری به تمام این استان نقشی مهم ایفا نماید واقف هستند ؟

آیا این از وظایف نماینده محترم و منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی نیست که آن را پیگیری و به سرانجام رساند؟!
پس به راستی چگونه است حرکت خاصی در اجرای این طرح انجام نمیشود ؟