تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور هفتکل برگزار شد

خورنا: تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور هفتکل صبح دیروز برگزار شد.

به گزارش خورنا به نقل از ندای هفتکل (هفتکل ندا)، روز گذشته مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور هفتکل برگزار شد که در این مراسم هدایت الله آقنوت جای خود را به محمد اردشیری داد.

گفتنی است: آقنوت در طول ریاستش سابقه های بسیار خوبی در بخشهای فرهنگی، سیاسی و روابط عمومی داشت.