تأسیس دفتر بیمه ای روستائیان در رامشیر

خورنا _ رضا اکبری: دفتر بیمه ای روستایئان ، عشایر و کشاورزان در اینده ای نزدیک در رامشیر تأسیس خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خورنا از شهرستان رامشیر،صبح امروز جلسه ترویج فرهنگ بیمه ای با حضور فرماندار ، مدیر صندوق بیمه کشاورزان ، روستائیان و عشایر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و مسئولین ذیربط در فرمانداری برگزار شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان رامشیر با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر برخورداری همه ایرانیان از رفاه اجتماعی اظهار داشت: ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ در سه حوزه بیمه ای ، توانبخشی و امدادی به تصویب رسید گام مهمی در جهت آرامش ، امید و ارتقای سطح زندگی خانوادهای روستایی محسوب می شود.

عبداالرضا نوری گفت : در ابتدای تصویت ‌‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قرار بر این بود که ظرف مدت دو سال همه جامعه هدف به عضویت صندوق در آیند اما متاسفانه با گذشت ۹ سال از عمر این صندوق تنها ۱۳۰۰ خانوار در سطح شهرستان به عضویت صندوق بیمه روستائیان و عشایر در آمده اند.

وی روند عضویت و تحت پوشش روستایان را روندی کند دانست و با اشاره به اینکه با این شیوه سالها طول خواهد کشید که به جامعه هدف تحت پوشش بیمه ای برسیم تصریح کرد: هم اکنون سه کارگزار بیمه در شهرستان وچود دارد که نیاز هست دفتری متمرکز جهت ثبت نام از روستائیان تأسیس شود و این امر می بایست در کوتاهترین زمان صورت پذیرد.

همچنین خادم مدیر صندوق بیمه کشاورزان ، روستائیان و عشایر استان خوزستان با بیان اینکه بانک عامل صندوق بانک کشاوزی است بیان داشت: ۲۳۰ عنوان شغلی که زیر نظر جهاد کشاورزی فعالیت می کنند در لیست صندوق بیمه ای قرار دارند و شاغلین می توانند در صندوق عضو شوند.

گفتنی است هم اکنون سه کارگزار در روستاهای رمیله علیا، اگله زوید و عبدلیه ثبت نام روستائیان را انجام می دهند.