ورود وزارت علوم به پرونده دانشگاه احمدی‌نژاد

خورنا: پس از مدتها سکوت، بالاخره وزارت علوم وارد عمل شده و پرونده دانشگاه ایرانیان منتسب به محمود احمدی نژاد روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار گرفت.

منصور کبگانیان – عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم به پرونده دانشگاه غیردولتی احمدی نژاد، گفت: پرونده دانشگاه ایرانیان در جلسه سه شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یک گزارش مکتوب و مفصل که توسط وزارت علوم آماده شد، در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرائت و مباحث اولیه مطرح شد و افراد نظرات خود را اعلام کردند اما به دلیل غیبت وزیر علوم در این جلسه، مقرر شد در جلسه دیگری با حضور وزیر علوم مباحث ادامه یابد.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسات پیشین هم گزارش دیگری از دانشگاه ایرانیان مطرح شده و کم کم در حال نزدیک شدن به جمع بندی نهایی در این باره هستیم.

کبگانیان ادامه داد: بهتر است دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره مباحثی را با رسانه ها مطرح کند.