شمارش معکوس جهت انتخاب شهردار/ “پیدایش” بیشترین شانس

خورنا: به نظر می رسد این بار شورای شهر بهبهان شیوه ژاپنی ها را در انتخاب مدیران ملاک قرار داده و با توجه به مشکلات اقتصادی شهرداری در نظر دارد یک شخص کار بلد در امر اقتصاد را به عنوان حلال مشکلات اقتصادی شهرداری معرفی کند

به گزارش خورنا به نقل از بهبهان نیوز، به نظر می رسد این بار شورای شهر بهبهان شیوه ژاپنی ها را در انتخاب مدیران ملاک قرار داده و با توجه به مشکلات اقتصادی شهرداری در نظر دارد یک شخص کار بلد در امر اقتصاد را به عنوان  حلال مشکلات اقتصادی شهرداری معرفی کند

شاید کمتر کسی در بهبهان زندگی کند و از مشکلات و بحرانهای اقتصادی موجود در شهرداری اطلاع نداشته باشد . از بدهی های سرسام آور شهرداری تا حقوق و مطالبات کارگران ،که همه و همه ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع مالی ، انسانی و زمانی نشعت گرفته و از دیر باز تا امروز گریبان گیر شهرداری و شورا بوده و شهرداری را به ورطه ای بس خطر ناک افکنده است .

در انتخاب شهردار از یک سو بده بستانهای سیاسی و از سویی دیگر مسائل مالی سبب شده تا همواره لابی هایی ایجاد شود و در نهایت شهردار را جهت پیشبرد و ترقی با مشکل مواجه نماید.

این بار به نظر می رسد اعضای شورا تصمیم گرفته اند سعی و خطا را کنار بگذارند و کسی را انتخاب نمایند که با مسائل اقتصادی و مشکلات موجود در مسیر کسب درآمد آشنایی کامل داشته باشد و آرزوی تحقق نیافته شهرداران قبلی مبنی بر رسیدن به درآمد پایدار را از کسی مطالبه کنند که این راه را یک بار تا آخر رفته و امتحان خود را پس داده است.

حال باید دید این تصمیم اکثریت شورا تحقق خواهد یافت و آیا راهکار ژاپنی ها برای بهبهان نیز کارساز خواهد بود؟