مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستـان منصوب‌ شد

خورنا: طی حکمی از سوی حمید رضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، علی اکبر علیمرادی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان منصوب شد / صدور حکم علیمرادی در حالی صورت می گیرد که حدود سه ماه است که پس از استعفا و بازنشستگی صنیعی، مدیرعامل پیشین شرکت آب و فاضلاب خوزستان، این شرکت بدون مدیرعامل بود
به گزارش خورنا به نقل از شوشان؛ طی حکمی از سوی حمید رضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، علی اکبر علیمرادی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان منصوب شد.

علی اکبر علیمرادی که در حال حاضر معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت است، متولد ۱۳۴۲، رامیان استان گلستان می باشد. وی دانشجوی دکتری عمران آب  است و در کارنامه اجرایی خود  سرپرست آب و فاضلاب منطقه گنبد، مدیر امور آب و فاضلاب منطقه گنبد، جانشین مدیرعامل شرکت در شرق استان مازندران (گلستان)، معاون نظارت و هماهنگی مناطق شرکت آب و فاضلاب مازندران، سرپرست معاونت درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران (مازندران و گلستان)، عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران (مازندران و گلستان)،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، کارشناس ارشد حوزه بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیر دفتر آموزش و نیروی انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و معاونت هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور را دارد.

گفتنی است، مراسم معارفه مدیرعامل آبفا خوزستان شنبه در محل شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار می شود.

صدور حکم علیمرادی در حالی صورت می گیرد که حدود سه ماه است که پس از استعفا و بازنشستگی صنیعی، مدیرعامل  پیشین شرکت آب و فاضلاب خوزستان، این شرکت بدون مدیرعامل بود. شنیده ها حکایت از آن داشت که در گزینه تصدی این پست اختلافاتی بین آبفا کشور، استانداری و نمایندگان وجود داشت.