استاندار خوزستان اذعان داشت:

مقتدایی تکلیف فرماندارانی که سرپرست هستند را روشن کرد/مشاورانم دخالتی در تغییر مدیرکل ارشاد استان نداشته اند/منتظر تحول همه جانبه خوزستان باشید

خورنا: :عبدالحسن مقتدایی اظهار داشت:بودجه گلایه ندارد پروژه های نیمه تمام از دولت قبل مانده است و ما نمی توانیم پروژه جدید شروع کنیم بلکه موظفیم پروژه های نیمه تمامی را که دولت قبل روی دست ما گذاشته است تمام کنیم بعد سراغ پروژه های جدید می رویم.

به گزارش خورنا از اهواز، عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان  در پاسخ به سوال خبرنگار رهیاب در مورد گلایه فرمانداران که گفته اند با این وضعیت بودجه اتفاق خاصی در شهرها نمی افتد در حالیکه شما گفته بودید ظرف یک سال تحول به وجود می آورم اظهار داشت:این بحث من است و بنده حلش خواهم کرد فرمانداران راه دیگری ندارند ولی آنچه ما درحال انجام هستیم موجب تحول خواهد شد دربحث تحول خود ما جدای از سیستم تعریف کردیم و اجرایش خواهیم کرد ؛ قطعا منتظر تحول همه جانبه در استان باشید.

وی ادامه داد:بودجه گلایه ندارد؛پروژه های نیمه تمام از دولت قبل مانده است و ما نمی توانیم پروژه جدید شروع کنیم بلکه موظفیم پروژه های نیمه تمامی را که دولت قبل روی دست ما گذاشته است تمام کنیم بعد سراغ پروژه های جدید برویم.

مقتدایی در خصوص حکم سرپرستی فرمانداران شهرهای مختلف استان تصریح کرد:تمام فرماندارانی که به عنوان سرپرست معرفی کردیم حکم فرمانداری خواهند گرفت چون از عملکرد همه آنها راضی هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته شده تغییر مدیرکل اداره کل ارشاد استان کار مشاوران شماست اظهار داشت:اصلا اینگونه نیست و این جابه جایی نظر وزارتخانه ارشاد بوده است و هیچ کدام از مشاوران من دخالتی در این موضوع نداشته اند.