آبادان با سرعت در مسیر تعالی و پیشرفت حرکت میکند

خورنا: معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان خطاب به آبادانی های خارج از شهر گفت: این نوید را می دهیم که آبادان با سرعت در مسیر تعالی و پیشرفت در حال حرکت است.

عزیزاله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند از فراهم آمدن شرایط سرمایه گذاری و برخورداری از مزیتهای خاص این منطقه برای کار و سرمایه گذاری خبر داد.

وی افزود: حضور آبادانی های خارج از کشور در بحث سرمایه گذاری در منطقه می تواند علاوه بر کمک به بهبود شرایط کار و زندگی سایر شهروندان آبادانی، آنان را از بهره وری مناسب و خوب سرمایه گذاری خود با استفاده از امکانات و تسهیلات منطقه آزاد اروند کمک کند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان اظهار کرد: حرکت در مسیر شکوفایی و رونق شهر آبادان باید در اولویت کاری همه دستگاههای اجرایی شهر حتی رسانه ها باشد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با برنامه هایی که مسئولان نظام در تعاقب کارهایی که تا کنون انجام شده، دارند آبادان آینده روشن و درخشانی را در بخشهای مختلف داشته باشد.

عزیزاله شهبازی با اشاره به توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند که شهرهای آبادان و خرمشهر را نیز تحت پوشش دارد، اظهار کرد: مسئولان دستگاههای اجرایی شهر در تعامل با این سازمان به منظور فراهم آوردن زمینه رفاه، آسایش و زدودن محرومیت از چهره شهر بکوشند.