برخورد جدی با سوزانندگان کاهکلش در شوش

خورنا: فرماندار شوش برحورد جدی با کشاورزان سوزاننده کاهکلش باقیمانده در مزارع گندم شد و گفت: عوامل این اتفاق باید شناسایی شوند.

رضا نجاتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوش اظهار کرد: باید عوامل اصلی سوزاندن کاهکلش در مزارع گندم شناسایی شوند و با این افراد برخوردی جدی و قانونی شود.

وی تاکید کرد: سوزاندن کاهکلش در مزارع به اراضی کشاورزی خسارت‌های زیادی وارد می‌کند و باید در راستای کاهش و توقف این اتفاق بسیار زیان‌بار برای کشاورزی شوش اقدامی عاجل انجام دهیم.

فرماندار شوش با اشاره به اینکه با کشاورزان متخلف برخورد جدی می‌شود، خاطر نشان کرد: در صورت شناسایی کشاورزان در این زمینه نهاده‌های کشاورزی، سهمیه آب و کود کشاورزان را قطع خواهیم کرد تا دیگر دست به چنین اقدامی نزنند.

وی گفت: لازم است درباره تبعات بسیار سوزاندن کاهکلش در مزارع به کشاورزان آموزش داده شود و در این بخش جهاد کشاورزی شهرستان شوش باید در این زمینه پیش‌قدم شود.