آژانس‌های تاکسی فاقد پارکینگ تائیدیه ترافیکی نمی‌گیرند

خورنا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان گفت: تاکسی‌های آژانس برای احداث باید حداقل ۲۰۰ متر پارکینگ داشته باشد که در غیر این صورت تائیدیه ترافیکی برای تاسیس نخواهند گرفت.

عادل مجدمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: تائیدیه ترافیکی صنوف که در گذشته در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است دوباره به آن واگذار شد و صنوف در خصوص مسائل ترافیکی خود باید دقت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تاکسی‌های آژانس برای احداث حتما باید دارای پارکینگ اختصاصی باشند و استفاده از  حاشیه خیابان و تنها داشتن دفتری برای آژانس برای آنها مجاز نیست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان اضافه کرد: در صورت نداشتن پارکینگ رد صلاحیت آژانس انجام شده و به اداره اماکن گزارش داده می‌شود.

وی در پایان گفت: تاکسی‌های آژانس برای احداث باید حداقل ۲۰۰ متر پارکینگ داشته باشند که در غیر این صورت تائیدیه ترافیکی برای تاسیس نخواهند گرفت.